Onze vrijwilligers

In het hospice worden onze gasten liefdevol verzorgd. Naast de lichamelijke verzorging besteden wij ruimschoots aandacht aan het sociaal-emotionele welzijn van onze gasten en hun naasten. Dit wordt door verzorgenden gedaan. Vrijwilligers ondersteunen hierbij. Sterker, ze zijn onmisbaar in het hospice.

Heeft u belangstelling om vrijwilliger te worden?
Als vrijwilliger voert u verzorgende taken uit, maar ook huishoudelijke taken, zoals wassen en koken. Ook zorgt u voor een huiselijke sfeer. Maar uw belangrijkste taak is toch wel ‘er zijn’ voor onze gast en zijn of haar naasten. Realiseer u daarbij dat vrijwilliger zijn niet vrijblijvend is. Er wordt op u gerekend.

Vanuit het hospice organiseren wij regelmatig themabijeenkomsten, trainingen en scholingsactiviteiten. Soms is het verplicht om hieraan deel te nemen.

Vrijwilliger zijn bij Hospice Trajectum is mooi en dankbaar werk. Heeft u tijd over en wilt u graag iets kunnen betekenen voor mensen in de laatste fase van hun leven? Meld u aan via het aanmeldformulier hieronder of neem contact op met teamleider Rosita Janssen-van Hoof, 043 - 851 12 75 / Rosita Janssen-van Hoof.

Aanmeldformulier vrijwilligers