Onze medewerkers

Dag en nacht wordt er palliatieve terminale zorg verleend door een team van elf medewerkers bestaande uit verpleegkundigen, verzorgenden en een teamleider. Samen zorgen zij ervoor dat onze gasten de zorg krijgen die zijn nodig hebben, ieder vanuit zijn eigen opleiding, scholing, ervaring en bevoegdheden. Doordat wij met een vaste kleine groep medewerkers werken, kan alle zorg, hulp en aandacht in rust gegeven worden aan de gasten en hun naasten. 

Hospice Trajectum is een samenwerkingsverband tussen Stichting Hospice Trajectum en Envida. Wanneer u bij ons verblijft, kunt u beroep doen op de vele specialisten van Envida, zoals de fysiotherapeut, psycholoog en geestelijke verzorger. De medische zorg wordt geleverd door de aan het hospice verbonden arts. 

Onze vrijwilligers

In het hospice worden onze gasten liefdevol verzorgd. Naast de lichamelijke verzorging is er aandacht voor het sociaal emotionele welzijn van onze gasten en hun naasten. Dit wordt door verzorgenden gedaan. Vrijwilligers ondersteunen hierbij. Sterker, ze zijn onmisbaar in het hospice.
 

Heeft u belangstelling om vrijwilliger te worden?
Als vrijwilliger voert u verzorgende taken uit, maar ook huishoudelijke taken, zoals wassen en koken. Ook zorgt u voor een huiselijke sfeer. Maar uw belangrijkste taak is toch wel ‘er zijn’ voor de gast en zijn of haar naasten. Realiseer u daarbij dat vrijwilliger zijn niet vrijblijvend is. Er wordt op u gerekend.

Vanuit het hospice organiseren wij regelmatig themabijeenkomsten, trainingen en scholingsactiviteiten. Het volgen ervan is soms verplicht.

Vrijwilliger zijn bij Hospice Trajectum is mooi en dankbaar werk. Heeft u tijd over en wilt u graag iets kunnen betekenen voor mensen in de laatste fase van hun leven? Meld u aan via het aanmeldformulier of neem contact op met teamleider Gabby Schuttenbelt, 043 - 851 12 75 / Gabby.Schuttenbelt@envida.nl.

Aanmeldformulier vrijwilligers