Geschiedenis

Hospice Trajectum Maastricht opende na vier jaar van voorbereiding op 1 mei 2000 haar deuren. Ruim 8 jaren werd de zorg en steun verleend door medewerkers van GroenekruisDomicura en het Hospice Trajectum. Het hospice was gelegen in het centrum van Maastricht in de Abtstraat. Gerestaureerd met gelden van de Elisabeth Strouvenstichting en volledig ingericht dankzij de gulle gaven van tal van sponsoren. Een mooi herenhuis omgeven door een prachtige tuin.

Al die jaren werd er in dit herenhuis in een huiselijke sfeer palliatieve zorg verleend. Een zorg waarbij er niet alleen aandacht was voor lichamelijke symptomen, maar waar ook de emotionele, sociale en spirituele aspecten van het leven een centrale plaats innamen. Een "thuis" waar de gasten de gelegenheid geboden werd om waardig te sterven. Om de laatste dagen van het leven door te brengen als passend bij hun levensverhaal, hun opvattingen over ziekte, sterven en dood. Geen vast stramien van eten, drinken, slapen, verzorging.

In mei 2011 nam het hospice de intrek in een modern gebouw, een "thuis", nóg beter passend bij recente ontwikkelingen van en inzichten in palliatieve zorg. Een zorg die nu in handen is van medewerkers van Envida en vrijwilligers van de Stichting Hospice Trajectum.

De Stichting heeft nu een beschermheer in de persoon van de heer Olaf Penn.

Jaarlijks brengen we een jaarverslag uit. Het meest recente publiceren we op onze website. JAARVERSLAG 2019.