Aanmelden voor zorg in Hospice Trajectum

Via een huisarts, wijkverpleegkundige, arts of transferverpleegkundige van een ziekenhuis wordt de aanmelding geregistreerd bij Bureau Tip, het Transmuraal Patiënten Platform. Tip is bereikbaar via 043-2100210.

Soms is er een wachtlijst en kan het even duren voordat men kan worden opgenomen. In ons huis is plaats voor zes gasten. Door de goede samenwerking met andere hospices kan plaatsing meestal snel en niet te ver van huis worden geregeld.