Aanmelden voor zorg in Hospice Trajectum

Via een huisarts, wijkverpleegkundige, arts of transferverpleegkundige van een ziekenhuis kunt u of uw naaste zich aanmelden. De huisarts of de behandelend specialist kan plaatsing aanvragen in het hospice. Zij zijn op de hoogte hoe één en ander moet verlopen. De huisarts geeft dan een zogenaamde terminaliteitsverklaring af waarmee aan wordt gegeven dat er een levensverwachting is van drie maanden of minder.

Daarnaast is het ook mogelijk om zelf contact op te nemen met Envida 0900 - 22 33 440.

Door de goede samenwerking met andere hospices kan plaatsing meestal snel en niet te ver van huis worden geregeld.